Id Foto: 239.20 copyright by Szymon Zdziebło
Gotycka Brama Klasztorna z XIV wieku – widok od strony Bulwaru Filadelfijskiego

Dzisiaj w Bramie Klasztornej mają siedzibę organizacje pozarządowe.

Data wykonania: 26 Kwiecień 2009 r.