Id Foto: 240.26 copyright by Szymon Zdziebło
Mury obronne na ulicy Flisaczej z gotycką Bramą Klasztorną z XIV wieku
Dzisiaj w Bramie Klasztornej mają siedzibę organizacje pozarządowe.
Data wykonania: 3 Maj 2009 r.