Id Foto: 255.05 copyright by Szymon Zdziebło
Kamienica przy Fosie Staromiejskiej
Data wykonania: 22 Sierpień 2009 r.