Id Foto: 260.27 copyright by Szymon Zdziebło
Jedna z najstarszych – pochodzi z 1370 roku – gotycka kamieniczka ze szczytem schodkowym, po lewej sygnaturki kościoła Wniebowzięcia NMP
W tej chwili znajduje się w niej plebania kościoła Wniebowzięcia NMP.
Data wykonania: 13 Wrzesień 2009 r.