Id Foto: 261.18 copyright by Szymon Zdziebło
Dawny zbiornik gazowni z XIX wieku wybudowany na miejscu ogrodu klasztornego – od strony podwórza kościoła NMP
Od 1994 roku miejsce zaadoptowane na Planetarium.
Data wykonania: 13 Wrzesień 2009 r.