Id Foto: 260.23 copyright by Szymon Zdziebło
Widok z ulicy Panny Marii na Rynek Staromiejski z gotyckim ratuszem z lat 1393 – 1605
W Ratuszu dzisiaj ma swoją siedzibę Muzeum Okręgowe.
Data wykonania: 13 Wrzesień 2009 r.