Id Foto: 260.24 copyright by Szymon Zdziebło
Jedna z najstarszych gotyckich kamienic z XIII/XIV wieku
Data wykonania: 13 Wrzesień 2009 r.