Id Foto: 259.16 copyright by Szymon Zdziebło
Kościół Wniebowzięcia NMP wraz z przylegającym do niego pozostałością po dawnym gotyckim klasztorze franciszkanów, na pierwszym planie mur klasztorny z XIV wieku
Data wykonania: 12 Wrzesień 2009 r.