Id Foto: 257.04 copyright by Szymon Zdziebło
Gmach w stylu neogotyku angielskiego zbudowany w 1870 roku na ulicy Piekary – widok z Fosy Staromiejskiej
Dzisiaj znajduje się tam Sąd Okręgowy w Toruniu.
Data wykonania: 23 Sierpień 2009 r.