Id Foto: 245.10 copyright by Szymon Zdziebło
Dwa spichrze na ulicy Piekary – z lewej - najstarszy gotycki spichrz w Toruniu z XIV wieku, z prawej – spichrz barokowy z XVII wieku
Data wykonania: 31 Maj 2009 r.