Id Foto: 251.21 copyright by Szymon Zdziebło
Neorenesansowy budynek wzniesiony w 1906 roku dla Banku Rzeszy, na szczycie budynku osadzona jest figura kobiety – alegoria Fortuny – widok z Placu Rapackiego
Dzisiaj jest to Colegium Maximum – budynek reprezentacyjny UMK.
Data wykonania: 12 Lipiec 2009 r.