Id Foto: 241.04 copyright by Szymon Zdziebło
Tereny dawnej fosy otaczającej miasto – w tle ulica Pod Krzywą Wieżą oraz gotyckie pozostałości zespołu obronnego Bramy Starotoruńskiej
Data wykonania: 3 Maj 2009 r.