Id Foto: 241.05 copyright by Szymon Zdziebło
Baszta „Krzywa Wieża” z XIV wieku z widoczną szkieletową ścianą dobudowaną w XVIII wieku
Dzisiaj w Krzywej Wieży swoją siedzibę ma Toruńska Agenda Kultury.
Data wykonania: 3 Maj 2009 r.