Id Foto: 262.29 copyright by Szymon Zdziebło
Północna pierzeja ulicy Szerokiej
Data wykonania: 26 Wrzesień 2009 r.