Id Foto: 262.35 copyright by Szymon Zdziebło
Kamienice na ulicy Szerokiej
Data wykonania: 26 Wrzesień 2009 r.