Id Foto: 263.07 copyright by Szymon Zdziebło
Kamienica na ulicy Szerokiej, w której do dzisiaj znajduje się Apteka Radziecka ufundowana przez Radę Miasta w 1623 roku w – na gzymsie figura Atlasa
Data wykonania: 26 Wrzesień 2009 r.