Id Foto: 263.08 copyright by Szymon Zdziebło
Narożna kamienica na ulicy Szerokiej i Łaziennej
Data wykonania: 26 Wrzesień 2009 r.