Id Foto: 263.11 copyright by Szymon Zdziebło
Widok na szczyty kamienic północnej pierzei ulicy Szerokiej – w tle wieża ratuszowa
W Ratuszu dzisiaj ma swoją siedzibę Muzeum Okręgowe.
Data wykonania: 26 Wrzesień 2009 r.