Id Foto: 263.19 copyright by Szymon Zdziebło
Ozdobny gzyms eklektyczny kamienicy na ulicy Szerokiej
Data wykonania: 26 Wrzesień 2009 r.