Id Foto: 263.25 copyright by Szymon Zdziebło
Kamienice na skrzyżowaniu ulic Szerokiej i Łaziennej – na gzymsie figura Atlasa
Data wykonania: 26 Wrzesień 2009 r.