Id Foto: 263.33 copyright by Szymon Zdziebło
Południowa pierzeja ulicy Szerokiej
Data wykonania: 26 Wrzesień 2009 r.