Id Foto: 264.03 copyright by Szymon Zdziebło
Kartusz z XIX wieku – ulica Szeroka
Data wykonania: 26 Wrzesień 2009 r.