Id Foto: 264.10 copyright by Szymon Zdziebło
Północna pierzeja ulicy Szerokiej
Data wykonania: 27 Wrzesień 2009 r.