Id Foto: 264.29 copyright by Szymon Zdziebło
Kamienice na ulicy Szerokiej – widok z Wielkich Garbar
Data wykonania: 27 Wrzesień 2009 r.