Id Foto: 266.10 copyright by Szymon Zdziebło
Kamienice na ulicy Szerokiej
Data wykonania: 27 Wrzesień 2009 r.