Id Foto: 266.32 copyright by Szymon Zdziebło
Klasycystyczna kamienica z wykuszem na ulicy Szerokiej
Data wykonania: 27 Wrzesień 2009 r.