Id Foto: 270.34 copyright by Szymon Zdziebło
Kamienica na skrzyżowaniu ulic Szerokiej i Łaziennej
Data wykonania: 25 Październik 2009 r.