Id Foto: 242.35 copyright by Szymon Zdziebło
Południowe wejście do katedry śś. Janów z XIII-XV wieku
Data wykonania: 5 Maj 2009 r.