Id Foto: 248.01 copyright by Szymon Zdziebło
Neogotycki budynek z początku XX wieku wybudowany na miejscu dawnej fosy – ul. Wały Gen. Sikorskiego
Dzisiaj mieści się tu jeden z wydziałów Urzędu Miasta.
Data wykonania: 21 Czerwiec 2009 r.