Id Foto: 250.13 copyright by Szymon Zdziebło
Gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny z XIV wieku, widziany od strony Wałów Gen. Sikorskiego, z lewej Teatr im. Wilama Horzycy z 1904 roku, z prawej Collegium Maius z 1907 roku
Data wykonania: 12 Lipiec 2009 r.