Id Foto: 255.36 copyright by Szymon Zdziebło
Kamienice przy Fosie Staromiejskiej widziane od strony Wałów Gen. Sikorskiego - z prawej budynek Małej Sceny a z lewej budynek główny Teatru im. Wilama Horzycy z 1904 roku
Teatr im. Wilama Horzycy.
Data wykonania: 22 Sierpień 2009 r.