Id Foto: 250.34 copyright by Szymon Zdziebło
Na wprost neogotycki budynek Collegium Maius, po lewej dawny Bank Rolny z 1937 roku, a po prawej CSW – widok od strony Jordanek
Data wykonania: 12 Lipiec 2009 r.