Id Foto: 243.14 copyright by Szymon Zdziebło
Gotycka kamienica z XV wieku przy ulicy Żeglarskiej, gdzie w latach 1866-89 mieściła się drukarnia Baszczyńskich, za nią barokowy pałac Dąmbskich z 1693 roku
W budynku dawnej drukarni dzisiaj mieści się Hotel Gromada.
Data wykonania: 24 Maj 2009 r.