Id Foto: 110715_041 copyright by Szymon Zdziebło
Drugi od lewej - budynek dawnego Gimnazjum Akademickiego zw. Ekonomią z około 1600 roku
Dzisiaj znajduje się tam Sąd Okręgowy w Toruniu.
Data wykonania: 15 Lipiec 2011 r.