Id Foto: 100825_069 copyright by Szymon Zdziebło
Budynek dawnego więzienia garnizonowego z 1882 – jedno z zabudowań Bastionu IV – ulica Uniwersytecka
W dawnym więzieniu dzisiaj siedzibę ma WKU.
Data wykonania: 25 Sierpień 2010 r.