Id Foto: 100903_184 copyright by Szymon Zdziebło
Szczyt dawnego Banku Rzeszy wraz z figurą kobiety – alegorii Fortuny – widok z mostu drogowego
Dzisiaj jest to Collegium Maximum – budynek reprezentacyjny UMK.
Data wykonania: 3 Wrzesień 2010 r.