Id Foto: 100926_048 copyright by Szymon Zdziebło
Budynek zaplecza twierdzy wybudowany po 1902 roku na miejscu szopy artyleryjskiej – Wały Sikorskiego
Dzisiaj znajduje się w niej jeden z wydziałów Urzędu Miasta.
Data wykonania: 26 Wrzesień 2010 r.