Id Foto: 101013_100 copyright by Szymon Zdziebło
Grodza VI Twierdzy Toruń (urządzenie spiętrzające wodę w fosie) zbudowana w latach 1819-1924 – Ślimak Getyński
Data wykonania: 13 Październik 2010 r.