Id Foto: 110930_107 copyright by Szymon Zdziebło
Figura przedstawiająca muzę na pałacu Dąmbskich przy ulicy Żeglarskiej
Dzisiaj w pałacu Dąmbskich ma swoją siedzibę Zakład Plastyki Intermedialnej UMK.
Data wykonania: 30 Wrzesień 2011 r.