Id Foto: 227.29 copyright by Szymon Zdziebło
Największy spichrz renesansowy tzw. „Szwedzki”, w tle kamienica późnogotycka na ulicy Mostowej
W spichrzu znajduje się dzisiaj Hotel Spichrz.
Data wykonania: 1 Marzec 2009 r.