Id Foto: 217.24 copyright by Szymon Zdziebło
Gotyckie mury obronne przy Bulwarze Filadelfijskim, za nimi największy zachowany spichrz gotycki, tzw. „Szwedzki”
W spichrzu znajduje się dzisiaj Hotel Spichrz.
Data wykonania: 1 Styczeń 2009 r.