Id Foto: 100903_158 copyright by Szymon Zdziebło
Grodza VI Twierdzy Toruń (urządzenie spiętrzające wodę w fosie) zbudowana w latach 1819-1924 – Bulwar Filadelfjski
Dzisiaj mieści się tu bar „Pilon”.
Data wykonania: 3 Wrzesień 2010 r.