Id Foto: 100903_146 copyright by Szymon Zdziebło
Grodza V Twierdzy Toruń (urządzenie spiętrzające wodę w fosie) zbudowana w latach 1819-1924 – Bulwar Filadelfjski
Data wykonania: 3 Wrzesień 2010 r.