Id Foto: 110921_025 copyright by Szymon Zdziebło
Dawna brama wjazdowa na teren Zamku Krzyżackiego, w XIX w. przebudowana na obronną kaponierę – widok od strony Bulwaru Filadelfijskiego
Data wykonania: 21 Wrzesień 2011 r.