Id Foto: 101013_082 copyright by Szymon Zdziebło
Grodza V Twierdzy Toruń (urządzenie spiętrzające wodę w fosie) zbudowana w latach 1819-1924 – Bulwar Filadelfjski
Dzisiaj mieści się tu bar „Pilon”.
Data wykonania: 13 Październik 2010 r.