Id Foto: 239.10 copyright by Szymon Zdziebło
Południowa ściana ruin zamku krzyżackiego z XIII wieku – widok z Bulwaru Filadelfijskiego
Na zamku działa Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki”.
Data wykonania: 26 Kwiecień 2009 r.