Id Foto: 213.27 copyright by Szymon Zdziebło
Brama wjazdowa do Bastionu 1 od ulicy św. Jakuba, po lewej mur na miejscu tamy grodzy 1
Data wykonania: 16 Listopad 2008 r.