Id Foto: 110222_063 copyright by Szymon Zdziebło
Gotycki budynek dawnego klasztoru benedyktynek z XV wieku
Dzisiaj znajduje się tu Biblioteka Naukowa Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Data wykonania: 22 Luty 2011 r.