Id Foto: 245.31 copyright by Szymon Zdziebło
Ulica św. Jakuba – po prawej zabudowania magazynowe Bastionu I
Data wykonania: 7 Czerwiec 2009 r.